Na obsah stránky
Domů > Odkazy

Odkazy

Obrázek webu ApogeumDiakonie Českobratrské církve evangelické
Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
http://www.diakoniecce.cz


Obrázek webu ApogeumKlub přátel červenobílé hole
Informace a poradenství v tématu hluchoslepoty, tlumočení pro hluchoslepé, setkávání hluchoslepých se zaměřením především na kulturně-společenské aktivity.
http://www.klubpratel.wz.cz


Obrázek webu Knihovna a tiskárna K. E. MacanaKnihovna a tiskárna K. E. Macana
Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.
http://www.ktn.cz


Obrázek webu OkamžikOkamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Poskytuje sociální služby těžce zrakově postiženým (průvodcovská a asistenční služba, poradenství), věnuje se osvětové práci (vydavatelská činnost) a podporuje kulturní aktivity související se zdravotním postižením.
http://www.okamzik.cz


Obrázek webu SONSSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
http://www.sons.cz


Obrázek webu TyfloservisTYFLOSERVIS
Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku.
http://www.tyfloservis.cz

 

 

 

Nahoru